Tags: “Nơi tự do cuối cùng trên nước Mỹ”

Ghé thăm nơi cuộc sống không có bất kỳ luật lệ nào

Được coi là “Nơi tự do cuối cùng trên nước Mỹ”, những gì mà du khách và người dân địa phương trải nghiệm ở Slab không giống bất kỳ điều gì bạn từng nhìn thấy hoặc nghe nói về. Nằm sâu trong sa mạc của vùng nam California, dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống…