Tags: loài gặm nhấm

Tại sao chúng ta làm thí nghiệm khoa học trên chuột?

Việc chọn chuột để thực hiện các thí nghiệm khoa học là có lý dựa trên các tiêu chí có tính hình ảnh hơn khoa học như: Con chuột nhỏ, và không cần nhiều không gian. Thử nghiệm trên voi và hươu cao cổ sẽ là một nỗi đau thực sự. Các con chuột cũng…