Tags: em bé người cá

Em bé “người cá” chào đời ở Ấn Độ

 Em bé “người cá” thứ hai ở Ấn Độ đã chào đời ngày 6.12, và sống sót được trong 4 giờ. Em bé có hình dạng như “người cá” chào đời ngày 6.12 ở Ấn Độ. Muskura Bibi, 23 tuổi, đã sinh đứa con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên vào sáng 6.12 tại…