Tags: địa danh kỳ lạ

Những địa danh kỳ lạ “thách thức” quy luật của tạo hóa

Trên trái đất vẫn tồn tại một số địa danh kỳ lạ, “thách thức” thậm chí đi ngược quy luật của tạo hóa. Tại đây, dường như lực hút trái đất không tồn tại. Đập nước Hoover ở Nevada, Mỹ Đập nước Hoover từng có tên là đập Boulder, là một đập vòm bê tông…